Други светодиодни крушки

Филтриране и сортиране
Филтриране и сортиране 0
Сортиране Позиция
Мощност във ватове
Цвят на светлината
Затъмняване
Общ светлинен поток на лампата (в lm)
Клас на енергийна ефективност
Цена
Марка
Гнездо
Форма на крушката
Вид на крушката
LED
С превключвател
С дистанционно управление
Материал
Диаметър (в см)
Дължина (в см)
Сравнителна стойност (във W)
24 Продукти
Филтър
49,41 лв.
48,80 лв.
32,90 лв.
28,63 лв.
21,73 лв.
7,90 лв.
25,68 лв.
25,68 лв.
9,90 лв.
25,90 лв.
29,63 лв.
25,90 лв.
9,90 лв.
54,90 лв.
32,90 лв.
54,90 лв.
25,90 лв.
32,90 лв.
19,75 лв.
9,90 лв.
25,68 лв.