Съвети за изхвърляне на батерии

Химическите компоненти на батериите могат да бъдат вредни за околната среда и здравето, ако се съхраняват и изхвърлят неправилно. Само чрез разделно събиране на батериите от битовите отпадъци и рециклирането им може да се избегне вредното въздействие върху здравето и околната среда. Батериите могат да съдържат и суровини, които могат да бъдат рециклирани. Поради това те не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.

Като краен потребител сте задължени по закон да върнете или правилно да изхвърлите старите батерии (акумулаторни и за еднократна употреба). За тази цел можете да върнете старите си батерии безплатно в обществените пунктове за събиране на отпадъци във вашата община или в магазините (в случай на продажба по пощата, те могат да бъдат върнати в склада за поръчки по пощата). Връщането в магазините обаче е ограничено за крайните потребители до обичайните количества и до такива стари батерии, които дистрибуторът има или е имал на склад.
 
Знакът, изобразяващ зачеркната кофа за боклук, показва, че не трябва да изхвърляте батерии в битовите отпадъци поради вредните вещества, които съдържат.

Под този знак се намират и следните символи със следното значение:

Pb: Батерията съдържа олово
Cd: Батерията съдържа кадмий
Hg: Батерията съдържа живак