Поверителност в Lumories.bg 


Защитата на Вашата поверителност е много важна за нас. Ето защо ние действаме във всички операции по обработка на данни (напр. събиране, обработка и предаване) в съответствие със законовите разпоредби на европейския и германския закон за защита на данните. 
Следващата декларация Ви дава общ преглед на това кои от вашите данни се изискват на нашите уебсайтове, как тези данни се използват и предават, как можете да се осведомите относно предоставената ни информация и какви мерки за сигурност предприемаме, за да защитим конфискуването на Вашите данни. 
Тук ще намерите следната информация: 
Отговорник за обработката на данните 
Цели на обработката на данните и правно основание 
Предаване на данни към партньорски компании 
Обработка на данни за рекламни цели 
Онлайн присъствие и оптимизация на сайт 
Посредничество чрез партньорски мрежи 
Социална медия 
Получател на данни 
Права на субект на данни 
Промени в настоящата Политика за поверителност 
Отговорник за обработката на данните 
Лицето, отговорно по смисъла на разпоредбите за защита на данните за всички процеси по обработка на данни, извършвани чрез нашите уебсайтове, е: 
Lampenwelt GmbH  
Seelbüde 13 
36110 Шлитц 
Германия  
Имейл: info@lumories.bg  
 
Данни за контакт на длъжностното лице относно защитата на данните 
Lampenwelt GmbH 
Seelbüde 13, 
36110 Шлитц 
Германия 
Имейл:  zashhita-na-dannite@lumories.bg 
 
За запитвания относно защита на данните и отстояване на правата на субектите на данни (вижте по-долу), моля, пишете на посочения по-горе адрес. 
Цели на обработката на данните и правно основание 
Посещаване на нашия уебсайт 
Лог файлове 
Всеки път, когато се осъществява достъп до уебсайтове/приложения, информацията се изпраща до сървъра на нашия уебсайт/приложение от съответния интернет браузър на Вашето устройство и временно се съхранява така наречените лог файлове. Записите на съхраняваните по този начин данни съдържа следната информация, която се съхранява докато не бъде изтрита автоматично след 30 дни: дата и час на извличане, име на достъпната страница, IP адрес на заявяващото устройство, препращащ URL адрес (първоначален URL адрес, чрез който сте попаднали на нашия уебсайт), количество прехвърлени данни, време за зареждане и информация за продукта и версията на съответно използвания браузър, както и името на Вашия доставчик на достъп.  Правното основание за обработка на IP адреса е член 6, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните или ОЗРД). Нашият легитимен интерес произтича от гарантирането на установяването на връзка, удобното използване на нашия/ето уебсайт/приложение и от оценките относно сигурността и стабилността на системата. Въз основа на информацията не е възможно пряко заключение за Вашата самоличност и то няма да бъде направено от нас. Данните се съхраняват и автоматично се изтриват след постигане на горепосочените цели.  
 
Проследяване, бисквитки и социални медии 
Ние използваме бисквитки, за да направим нашия уебсайт по-удобен за потребителя. Някои елементи на нашия уебсайт изискват извикващият браузър да може да бъде идентифициран дори след промяна на страницата. Можете да намерите използваните на нашия сайт конкретни бисквитки тук. Повече информация за това можете да получите по-долу в § 5-7. 
 
Иницииране, обосноваване, изпълнение на договорно отношение 
Обработка на данните преди сключването на договора 
Предлагаме Ви изчерпателни професионални съвети, за да можете да се възползвате от отличния Отдел Обслужване на клиенти още преди подписването на договора. В това отношение са налице различни начини за контакт:  
Форма за контакт / запитване по имейл: 
Можете да ни изпратите Вашето запитване по всяко време чрез формата за контакт или по имейл. Междувременно Вашето име и Вашият имейл адрес ще бъдат обработени тук. Освен това можете доброволно да предоставите допълнителни лични данни, напр. Вашия телефонен номер или Вашия адрес. Тези данни се обработват най-малко, за да преработим Вашата заявка, и ако е необходимо, извън това, да бъде сключен договор. Правното основание за тази обработка е свързано с наличието на преддоговорни отношения по чл. 6, параграф 1, буква „б“ от ОРЗД, както и с наличието на легитимен интерес на администратора по чл. 6, параграф 1, буква „е“ от ОРЗД, за да Ви гарантираме оптимално клиентско обслужване.  
Телефон: 
Нашият Отдел Обслужване на клиенти е на разположение и за консултации по телефона. Тук записваме Вашето име и Вашия телефонен номер. По желание записваме и други лични данни, които ни предоставяте по време на консултацията, като напр. Вашия имейл адрес или Вашия пощенски адрес. Тези данни се обработват най-малко, за да преработим Вашата заявка, и ако е необходимо, извън това, да бъде сключен договор. Правното основание за тази обработка е свързано с наличието на преддоговорни отношения по чл. 6, параграф 1, буква „б“ от ОРЗД, както и с наличието на легитимен интерес на администратора по чл. 6, параграф 1, буква „е“ от ОРЗД, за да Ви гарантираме оптимално клиентско обслужване.  
 
Обосновка и изпълнение на договорните отношения 
Обработката на лични данни е необходима, за да изготвим договор за покупка между Вас и Lampenwelt GmbH за Вашата удовлетвореност. Тук имате възможност да създадете клиентски акаунт, чрез който можете да управлявате Вашите данни. Въпреки това, ние също ще се радваме да Ви предложим опцията да завършите поръчката без регистрация чрез клиентски акаунт. За изготвяне на договора ние обработваме следните лични данни: име и фамилия, адрес за фактуриране и доставка, данни за плащане, имейл адрес и по желание телефонния Ви номер, датата Ви на раждане, и ако е приложимо, парола за Вашия клиентски акаунт. Ние използваме и съхраняваме данните Ви най-малко за срока на договора и до изтичане на законовата, респ. договорната гаранция и гаранционните права. В допълнение, ние съхраняваме някои от данните Ви съгласно изискванията на търговското и данъчното законодателство и периодите на съхранение. Правното основание за тази обработка е свързано с наличието на договорни отношения по чл. 6, параграф 1, буква „б“ от ОРЗД, както и с наличието на легитимен интерес на администратора по чл. 6, параграф 1, буква „е“ от ОРЗД. В зависимост от използвания начин на плащане, ние предаваме данните Ви за плащане на упълномощени от нас доставчици на платежни услуги, за да могат те да обработват транзакциите. Доставчиците на платежни услуги представляват самостоятелни администратори на лични данни и следва да спазват приложимите правила в областта разделно. 
 
Право на отказ 
Можете да възразите по всяко време срещу обработката на данните Ви с цел проверка на кредитен статус. За да направите това, моля, използвайте опциите за контакт, посочени по-горе. В случай на възражение, при бъдещи поръчки за съжаление по-нататък ще бъде невъзможно да Ви предлагаме начин на плащане по фактура. 
 
Обработка на данни в контекста на доставка на пратки 
Известия за проследяване 
За целите на доставянето и проследяването на пратка, обработваме лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „б“ ОРЗД, а именно изпълнение на договор. За тази цел получавате актуализации за статуса на поръчката, докато тя бъде напълно обработена. За целта използваме услугите на parcelLab GmbH, Schillerstraße 23a, 80336 Мюнхен, която получава личните данни (име, адрес, номер на поръчка, имейл адрес), необходими за създаване на тези известия, и ги използва изключително за гореспоменатата цел според нашите инструкции. Разполагаме с договор за обработка на поръчки с Parcellab. Повече информация за защита на данните в parcelLab GmbH ще намерите на: https://parcellab.com/privacy-policy. 
Транспортни и логистични услуги 
Работим съвместно с транспортни и логистични дружества. Към тях може да се пренасочат следните данни с цел доставка на поръчаните стоки: име и фамилия, пощенски адрес, ако е необходимо - имейл адрес и евентуално телефонен номер. Правното основание за тази обработка е изпълнението на договора по чл. 6, пар. 1, б. "б“ ОРЗД, а именно изпълнение на договора.  
 
Предаване на данни към партньорски компании 
 
 
Zenloop 
Бихме искали да научим повече за това дали Ви е допаднало пазаруването в Lampenwelt.de. Затова молим да оставите обратна връзка за Вашата покупка на различни места в нашия уеб магазин. Правното основание за изпращане на анкетите е законният ни интерес да провеждаме клиентски анкети за подобряване на нашата оферта, по чл. 6, пар. 1, б. „в“ ОЗРД – обработване за нуждите на изпълнение на законово задължение. В това отношение работим съвместно с нашия партньор zenloop GmbH, Brunnenstraße 196, 10119 Берлин. Ако ни дадете обратна връзка, ще бъдат записани IP адресът, имейл адресът Ви, данните за устройството и браузъра и статистическите данни за Вашата покупка. Ако искате Lampenwelt да се свърже с Вас след отзивите Ви, можете да оставите съобщение в полето за контакт и да потвърдите процеса. Правното основание за тази обработка е Вашето съгласие по чл. 6, пар. 1, б. „а“ от ОРЗД, което давате, като ни оставите съобщение, че искате да се свържете с нас.  
Повече информация относно политиката за поверителност ще намерите на https://www.zenloop.com/en/legal/privacy/. 
 
Бюлетин 
На нашия уебсайт Ви предоставяме възможност да се абонирате за безплатен бюлетин. При регистрация за бюлетин се обработват данните от екрана за въвеждане (имейл адрес като задължително поле, както и по избор поздрав, име и фамилия и дата на раждане; за търговски клиенти също името на фирмата). Данните Ви ще бъдат обработвани за срока на абонамента. Правното основание за тази обработка е съгласието Ви по чл. 6, пар. 1, б. „а“ ОЗРД. За целта използваме процедурата за двойно включване (процедура ДОИ), с помощта на която накрая се регистрирате за нашия бюлетин чрез линк за потвърждение. 
Дерегистрация: Можете да се дерегистрирате от услугата по получаване на бюлетин по всяко време, като кликнете върху линка за отписване в края на бюлетина или като изпратите неофициална Декларация за намерение на info@lampenwelt.de. Дерегистрацията се извършва, без да са нужни други разходи освен разходите за пренос на данни съгласно основните тарифи. В резултат на това данните Ви вече няма да се използват за изпращане на бюлетини. 
Онлайн присъствие и оптимизация на сайтове 
Бисквитки – Обща информация  
Ние използваме така наречените бисквитки на нашите уебсайтове.  
Бисквитките са малко количество данни под формата на текстова информация, която уебсървърът изпраща на Вашия браузър. Те се съхраняват само на Вашето крайно устройство. Бисквитките може да бъдат прочетени само от сървъра, който преди това ги е съхранил, и получават информация за това какво и кога сте разглеждали на даден уебсайт. Самите бисквитки идентифицират само IP адреса на Вашия компютър и не съхраняват лична информация, като например името Ви. Данните, съхранявани в бисквитките, няма да бъдат свързани с личните Ви данни (име, адрес и т.н.). Ние използваме бисквитки, за да направим нашия уебсайт по-удобен за потребителя. Някои елементи на нашия уебсайт изискват извикващият браузър да може да бъде идентифициран дори след промяна на страницата. Ще намерите използваните на нашия сайт конкретни бисквитки тук. Потребителските данни, събрани по този начин, се псевдонимизират чрез технически предпазни мерки. Следователно вече не е възможно да се класифицират данните според извикващия потребител. Данните не се съхраняват заедно с други лични данни на потребителите. Можете сами да вземете решение дали да разрешите бисквитките. От една страна, като промените настройките на браузъра си (най-често ще ги намерите в „Опция“ или „Настройки“ в менютата на браузъра), имате избор да приемете всички бисквитки, да бъдете информирани при задаване на бисквитка или да отхвърлите всички бисквитки. От друга страна, с помощта на банера, който се показва при първото извикване на нашия уебсайт и препраща към политиката за поверителност, Вие сте свободни да решите дали да продължите да допускате или да отхвърляте настройката на бисквитките.  Ако тези бисквитки и/или информацията, която те съдържат, са лични данни, правното основание за обработка на данни с помощта на технически необходими бисквитки  e чл. 6, пар. 1, б. „е“ ОЗРД за всяка последваща обработка, която може да се изисква в нашите системи. Нашият интерес да опростим използването на уебсайтове за потребителите трябва да се счита за законен по смисъла на гореспоменатия регламент. Някои функции на нашия уебсайт не могат да бъдат предлагани без използването на бисквитки. За тях е необходимо браузърът да бъде разпознат дори след промяна на страницата. 
 
Правото на възражение е изключено за технически строго необходими бисквитки, тъй като те са абсолютно задължителни, за да можем да Ви покажем нашия уебсайт и неговото съдържание и да направим функциите на уебсайта достъпни за вас. 
 
Бисквитките се използват за анализ и маркетингови цели за подобряване на качеството на нашия уебсайт и неговото съдържание. Чрез бисквитките за анализ научаваме как се използва уебсайтът и по този начин можем непрекъснато да оптимизираме нашата оферта. Обработките, които правим, по-специално на Вашето крайно устройство, базирани на бисквитки или други идентификатори (напр. пръстови отпечатъци на браузъра, пиксели) и технически ненужни за функционирането на нашия уебсайт, се извършват само с Вашето съгласие, което можете да дадете чрез отделен банер за бисквитки, когато посетите нашия уебсайт за първи път. Правното основание за тази обработка, базирана на бисквитки, е чл. 6, пар. 1, б. „a“ ОЗРД за последваща обработка извън крайното устройство (напр. на уебсървъри), доколкото това се отнася до лични данни. Докато не дадете своето съгласие, няма да бъдат зададени бисквитки, които не са необходими за функционирането на нашия уебсайт. 
 
Google Analytics 
На нашите уебсайтове използваме Google Analytics, услуга за уеб анализи, предоставена от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Дъблин 4, Ирландия („Google“). Правното основание за тази обработка е Вашето съгласие по чл. 6, пар. 1, б. „a“ ОЗРД . Google Analytics използва така наречените „бисквитки“, текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и позволяват анализ на използвания от Вас уебсайт. Google може да използва тази информация, за да оцени използването на уебсайта от Вас, да състави отчети за дейността на уебсайта и да предостави на оператора на уебсайта други услуги, свързани с използването на уебсайта и интернет.  
 
Демографски характеристики на Google Analytics 
Включили сме функцията „демографски характеристики“. Докладите за демографски характеристики и интереси съдържат данни за възраст, пол и интереси. Това ни позволява да получим по-добра представа за нашите потребители без да можем да класифицираме тези данни според отделни лица. Тези данни идват от рекламиране въз основа на интереси от Google, както и от данни за посетители от трети страни. Можете да деактивирате тази функция по всяко време чрез настройките за рекламите в акаунта Ви в Google или като цяло да забраните събирането на данните Ви от Google Analytics без съгласието Ви в банера за бисквитки. Можете да предотвратите съхраняването на бисквитки, като съответно настройте софтуера на браузъра си; бихме искали обаче да отбележим, че в този случай няма да можете да използвате напълно всички функции на този уебсайт. Също така можете да попречите на Google да събира данните, генерирани от бисквитката и свързани с използването на уебсайта (включително Вашия IP адрес), както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате плъгин за браузъри, наличен на следния линк (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Като алтернатива на инсталирането на плугина за браузъри, можете да попречите на Google Analytics да събира данни, особено в интернет браузърите на крайни устройства на мобилните абонати, като кликнете върху следния линк: Деактивиране на Google Analytics. По този начин т. нар. бисквитка за отказ се съхранява на устройството Ви и предотвратява бъдещо събиране на даннине Ви от Google Analytics, когато посещавате този уебсайт. Моля, имайте предвид, че ако изтриете бисквитки в настройките на браузъра си, това може да доведе до изтриване на бисквитката за отказ от Google Analytics и необходимост да я активирате отново. Повече информация за начина на работа на Google Analytics и условията за използване и Политиката за поверителност, свързани с тази услуга, ще намерите на https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/, респ. на https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de. Също така бихме искали да отбележим, че Google Analytics с разширението anonymizeIP се използва на нашия уебсайт и следователно IP адресите се обработват само в съкратена форма, за да се изключи всякаква връзка с конкретно лице. 
 
Google Сигнали 
В Google Analytics използваме техническото разширение „Google Сигнали“. Тук става дума за кръстосано проследяване на устройства, което позволява проследяване на различни устройства. По този начин класифицирането на индивидуален посетител на уебсайта може да бъде направено с различни крайни устройства. Това обаче се случва само ако посетителят е влязъл в услуга на Google при посещение на уебсайта и в същото време е активирал опцията „персонализирана реклама“ в настройките на акаунта си в Google. Дори тогава никакви лични данни или потребителски профили няма да бъдат достъпни за нас; те остават анонимни за нас. 
 
Exactag GmbH 
 
Ние използваме бисквитки от Exactag GmbH на нашия уебсайт с цел оптимизация. Всеки път, когато браузърът зареди уебсайта, тези бисквитки идентифицират потребителите и изпращат уникален идентификатор на бисквитка, клеймо за време и информация за предишната активност на потребителя на уебсайта. Съхраняваната в бисквитките информация е изключително анонимна и не съдържа лични данни. Независимо от това, тя позволява прецизна идентификация и позволява на Exactag да анализира посещението на уебсайта. Цялата информация се обработва само в Германия. Не е създаден потребителски профил. Повече информация ще намерите на: https://exactag.com/privacy-policy/ 
 
 
Google Ads Remarketing 
На нашите сайтове използваме Google Ads ремаркетинг или „Подобни аудитории“, и двете услуги са на Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Дъблин 4, Ирландия („Google“). С помощта на тези услуги можем да Ви изпращаме рекламни съобщения във връзка с нашия онлайн магазин, напр. интересни продуктови оферти на уебсайтовете на други доставчици, които също използват тези услуги на Google („партньори“ в дисплейната мрежа на Google). Освен това можем да използваме Google Ad Remarketing, за да изпратим съобщение на уебсайтовете на други доставчици в дисплейната мрежа на Google, за да Ви напомним да завършите поръчката си, ако наскоро сте анулирали поръчка в нашия онлайн магазин. Това се прави с помощта на технологията за бисквитки. За тази цел Google съхранява малък файл с поредица от числа (т.нар. бисквитка ID) във Вашия браузър, за да Ви запомни като посетител на нашия уебсайт и да събира допълнителни анонимни данни за използването на нашия уебсайт. Идентификационният номер на бисквитката се съхранява от нас и се използва само като уникален идентификатор на Вашия браузър, а не за лично идентифициране. Личните Ви данни не се събират или съхраняват чрез тези услуги. Ние също използваме Google Remarketing на различни устройства. Това означава, че ако напр. започнете покупката си в нашия онлайн магазин от Вашия смартфон и я завършите на Вашия лаптоп, ние също можем да достигнем до Вас с гореспоменатите персонализирани рекламни съобщения на другото устройство, което използвате. Това обаче ще се случи само ако сте дали съгласието си Google да свърже историята Ви на сърфиране в мрежата и приложенията с Вашия акаунт в Google и да използва информацията от Вашия акаунт в Google, за да персонализира рекламите, които виждате в мрежата. В този случай Google използва данните на тези регистрирани потребители заедно с данните от Google Analytics, за ​​да създаде и дефинира списъци с целеви аудитории за ремаркетинг на различни устройства. Google Analytics събира оторизирани от Google идентификатори на тези потребители, за да поддържа тази функция. Тези данни от Google са временно свързани с нашите данни от Google Analytics, за ​​да формират нашите целеви аудитории. Моля, проверете настройките за поверителност на акаунта си в Google, за да попречите на Google да свърже историята Ви на сърфиране в мрежата и приложенията с Вашия акаунт в Google. За да можем да Ви изпратим съобщение и да Ви напомним за анулирана поръчка в нашия онлайн магазин, ние не изпращаме данни на Google, а предаваме само факта, че сте искали да направите поръчка при нас в онлайн магазина, използвайки записания идентификатор на бисквитка, и сте анулирали поръчката, както и общата цена на предвидената поръчка („предаване на пазарска количка“). Повече информация за услугите на Google за ремаркетинг, подробности за обработката на данни чрез тези услуги и съответните разпоредби на Google за защита на данните ще намерите на http://www.google.com/policies/technologies/ads/. Можете да деактивирате за постоянно използването на бисквитки от Google, като изтеглите и инсталирате плугина на браузъра на следния линк (https://support.google.com/ads/answer/7395996) или кликнете на съответния линк за възражение по-надолу в настоящия раздел и следвайте всички допълнителни инструкции, които може да последват. С помощта на Рекламните настройки на Google може да контролирате сами кои реклами да виждате и от кои реклами да се откажете въз основа на интереси. 
 
Google Ads Conversion Tracking 
Освен това използваме т. нар. проследяване на реализациите, когато използваме услугата Google Ads. Ако кликнете върху реклама, показвана от Google, на Вашия/ето компютър/крайно устройство ще бъде поставена бисквитка за проследяване на реализациите. Тези бисквитки губят своята валидност след 30 дни, не съдържат никакви лични данни и следователно не се използват за лична идентификация. Информацията, получена с помощта на бисквитката за преобразуване, се използва за създаване на статистика на преобразуването за клиенти на реклами на Ads, които са решили да изберат проследяване на реализациите. Правното основание за тази обработка на данни е чл. 6, пар. 1, б. „a“ ОЗРД. 
Можете да предотвратите съхраняването на бисквитки, като съответно настройте софтуера на браузъра си; бихме искали обаче да отбележим, че в този случай няма да можете да използвате напълно всички функции на този уебсайт. Освен това можете да деактивирате базираните на интереси реклами в Google, както и базираните на интереси реклами от Google в мрежата (в рамките на дисплейната мрежа на Google) във Вашия браузър, като активирате на https://adssettings.google.com бутона „Изкл.“ или извършите на https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN деактивиране. В това отношение повече информация за Вашите опции за настройка и защита на данните в Google ще намерите на Декларация за поверителност – Поверителност и условия – Google 
 
Google reCAPTCHA 
Ние използваме „Google reCAPTCHA“ (наричано по-долу „reCAPTCHA“) на нашите уебсайтове. Доставчикът също е Google. С помощта на reCAPTCHA може да се провери дали данните са въведени на нашия уебсайт (напр. във формуляр за контакт) от човек или от автоматизирана програма. За да направи това, reCAPTCHA анализира поведението на посетителя на уебсайта въз основа на различни характеристики. Този анализ започва автоматично веднага щом посетителят на уебсайта влезе в уебсайта. За анализа reCAPTCHA оценява различна информация (напр. IP адрес, колко време посетителят на уебсайта прекарва на у>ебсайта или движения на мишката, направени от потребителя). Събраните по време на анализа данни се препращат към Google. Анализите на reCAPTCHA се изпълняват изцяло във фонов режим. Посетителите на уебсайта не са информирани, че се извършва анализ. Обработката на данните се извършва на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ ОЗРД във връзка с чл. 32 от ОЗРД. Функцията „reCAPTCHA“ служи за защита на нашите системи и по този начин и на съхраняваните в тях лични данни от атаки от автоматизирани машинни записи (напр. от така наречените ботове). Повече информация относно Google reCAPTCHA и Политиката за поверителност на Google ще намерите на следните линкове: https://policies.google.com/privacy?hl=de и https://www.google.com/recaptcha/about/. 
 
Google Consent Mode 
Ние използваме режим на получаване на съгласие на Google. Услугата е предоставена от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Дъблин 4, Ирландия („Google“). Вашето решение за съгласие относно бисквитките, които ще се използват, се прехвърля в режим на получаване на съгласие. Режимът на получаване на съгласие на Google въвежда две нови настройки, които управляват бисквитки за целите на анализа на нашия уебсайт. Режимът на получаване на съгласие ни позволява като оператори на уебсайт да адаптираме поведението на нашите маркери и скриптове на Google въз основа на Вашия статус на съгласие. За тази цел IP адресът Ви ще бъде предаден на Google независимо от Вашето съгласие. Правното основание за тази обработка на данни е чл. 6, пар. 1, б. „е“ ОЗРД.  
 
Google Tag Manager 
Ние използваме услугата, наречена Google Tag Manager от Google. Таговете са малки кодови елементи на нашите уебсайтове, които се изпълняват по време на определени взаимодействия с уебсайта и изпращат измерени данни към използваните програми на трети страни (напр. Google Analytics). Самият Tag Manager /мениджър на маркери/ не използва бисквитки и не събира лични данни. Мениджърът на маркери гарантира, че други тагове се задействат, което от своя страна може да зададе събиране на данни и бисквитки (напр. използваните програми на трети страни). Мениджърът на маркери няма достъп до тези данни. Правното основание е § 25 параграф 2 № 2 от TTDSG. 
 
CRM Ads 
Ние използваме сравняване на клиенти на Google Ads (Google Customer Match от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия), както и на Facebook Customer Match и Criteo Customer Match (наричани по-долу: Партньори).  
Това е функция, която помага за насочване и персонализиране на реклами към потенциални и съществуващи клиенти в Търсене в Google, платформа Google Пазаруване, Gmail, YouTube, в мрежите за използване на Google, както и във Facebook и в Criteo. Сравняването на клиенти в Google Ads се използва по-специално за ремаркетинг, оптимизиране на кампании и увеличаване на процента на реализация. 
 
Персонализирането на рекламата се основава на насочване към целева аудитория и се осъществява от партньорите, използвайки информацията от Вашите потребителски акаунти в Google и във Facebook, както и въз основа на дейностите и интересите, които възникват, когато използвате продуктите на партньорите. Като рекламодател, използването на сравнението на клиентите ни позволява да се обърнем към Вас по-конкретно и гарантира например, че рекламата, излъчвана чрез партньорите, е съобразена по-точно със специфичните за целевата аудитория интереси, произтичащи от използвания от Вас наш магазин. Сравняването на клиенти не изисква никакви отделни бисквитки, въпреки че показването на персонализирана реклама посредством самите партньори се извършва само ако сте дали съгласието си на партньорите за необходимата обработка на бисквитки чрез нашия банер за бисквитки или другаде. Партньорите се нуждаят от списък с клиентски данни от нас, за да могат да разберат дали вече сте им познат като потребител. В процеса обаче не се създават или разширяват профили. Освен това партньорите не получават Вашите действителни данни (напр. имейл адрес, телефонен номер), а само така наречените хеширани кодове, които са създадени чрез еднопосочно криптиране. Партньорите сравняват тези хеширани кодове със собствената си потребителска база данни. Не можете да дешифрирате тези кодове отново, докато съответните данни вече не са налични във Вашата собствена потребителска база данни. В резултат на това партньорите не получават качените клиентски данни, те могат само да определят дали данните вече са достъпни за тях или не. Ако данните не са налични, хешираните кодове, създадени на базата на клиентските данни, не могат да бъдат дешифрирани отново. В противен случай вече познатите на партньорите кодове и хешираните кодове съвпадат и е възможно разпределение за формиране на целеви аудитории. След като целевите аудитории бъдат създадени, качените данни ще бъдат изтрити. 
 
Правното основание за използване на сравняването на клиенти, респ. CustomerMatch, е Вашето съгласие по чл. 6, пар. 1, б. „a“ ОЗРД. Процесът на сравняване на клиенти, по-специално извършването на еднопосочно криптиране, защитава личните данни на нашите клиенти и не позволява на партньорите да получават данни за хора, които все още не са ги посочили в своите потребителски акаунти. Ако не желаете това, можете да деактивирате обработката на данни от партньорите на следните линкове:  
Google: https://adssettings.google.com/notarget 
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy  
Criteo: https://www.criteo.com/privacy/ 
 
За обработката на данни в контекста на сравнение на клиенти с партньорите имаме сключен договор за обработка на поръчки. Освен това сме сключили стандартни договорни клаузи за трансфер на данни към САЩ. 
 
Criteo 
На нашите уебсайтове ние използваме услугата на Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Париж, Франция. Тази услуга служи като услуга за пренасочване, която обединява множество други доставчици от трети страни в мрежа, за да може да достави възможно най-широка гама от свързани с потребителите реклами и други рекламни материали. За да направи това, Criteo задава анонимна бисквитка на браузъра във Вашия браузър, когато посещавате нашия уебсайт. Наред с други неща, включените там данни обхващат: идентификатори на бисквитки, хеширани имейл адреси, мобилни рекламни идентификатори и други технически идентификатори, които позволяват на Criteo да записва индивидуално онлайн поведението на хората, без да ги прави директно идентифицирани. Ние и Criteo SA носим съвместна отговорност за използването на услугата по смисъла на ОЗРД като съвместни администратори,. Между нас и Criteo е валидно сключено споразумение между съвместни администратори на лични данни   (чл. 26 от ОЗРД).  Съгласно него, двете отговорни лица трябва да се споразумеят за режим на изпълнение на заявки от засегнати лица. Тъй като можем да контролираме и влияем само върху използването на услугата на нашите уебсайтове, но не и върху предоставянето на нашите реклами на други уебсайтове в мрежата на Criteo, отговорността е разделена, както следва: 
 
Интегриране и използване на Criteo маркиране на нашите уебсайтове: отговорност при нас, включително възможност за техническо възражение чрез решение за линк (по този въпрос веднага). 
Процедури за анализ и оценка за излъчване на нашите реклами на уебсайтове в мрежата на Criteo: отговорност на Criteo, настройка на https://www.criteo.com/privacy/ възможна 
Технически дизайн за процеса на съгласие за оправдаване на съвместната обработка: отговорност на Criteo, които доставят изскачащи прозорци, когато потребителят влезе в контакт с реклами в мрежата на Criteo за първи път и получават съгласието на потребителя за излъчване на реклами (вижте по-долу за възможността за оттегляне на съгласието) 
 
Criteo може също така да бъде в състояние да Ви разпознае на други уебсайтове въз основа на зададените технически идентификатори и да проследи и оцени поведението Ви при сърфиране и на тези уебсайтове.  
 
Оттегляне на съгласие: 
За да деактивирате използването на Criteo във Вашия браузър, кликнете върху съответния линк по-долу в настоящия раздел. 
 
Повече информация за Criteo, подробности относно начина на обработка на данните чрез тази услуга и Политиката за поверителност на Criteo ще намерите на https://www.criteo.com/privacy/. За да деактивирате използването на Criteo във Вашия браузър, кликнете тук. Правното основание за ползване на услугата е чл. 6, пар. 1, б. „е“ ОЗРД. Легитимният ни интерес е в упоменатите по-горе цели. 
 
 
ContentSquare 
На нашия уебсайт използваме бисквитка от ContentSquare S.A.S., Landsbergerstraße 155 блок 3, етаж 4, 80687 Мюнхен („ContentSquare“). В резултат на това данните за потребителското взаимодействие се събират анонимно, за да се оптимизира потребителското изживяване и удобството с помощта на бисквитки. Правното основание за тази обработка е нашият законен интерес по чл чл. 6, пар. 1, б. „е“ ОЗРД, което е в основата на упоменатите по-горе маркетингови цели. Повече информация относно ContentSquare ще намерите на https://contentsquare.com/privacy-and-security/. Можете да деактивирате използването на бисквитки, като кликнете върху този линк
 
AT Internet (Piano Analytics) 
Като част от разширяването и подобряването на нашия уебсайт, ние използваме процедурите за анализ на AT Internet GmbH, Бордо. За тази цел данните се съхраняват от външен доставчик на услуги. Сървърите на доставчика на услуги се намират в държави членки на ЕС. За предоставяне на услугите данните се анонимизират, когато се събират и оценяват в обобщена форма. Вашият интернет браузър автоматично предава данни на нашия сървър, когато влизате в нашите интернет страници. Тези данни включват дата и час на достъп, URL (адрес) на препращащия уебсайт, извлечен файл, количество изпратени данни, HTTP код на отговор, тип и версия на браузъра, всички разширения на браузъра, ширина и височина на прозореца на браузъра, дълбочина на цвета, операционна система и вашия IP адрес (в съкратен и анонимизиран вид). Вашият IP адрес се използва само за събиране на анализ на геолокация. Вашият IP адрес не се съхранява постоянно, нито се свързва с други данни за употреба. Тези данни се съхраняват отделно от другите данни, които въвеждате, когато използвате нашата услуга. Не е възможно да отнесем съответните данни към конкретно лице. Данните не съдържат информация, която да позволява да се прави конкретна индивидуализация. Те се събират и използват изключително за статистически цели, както и за анализ, като например подобряване на офертите ни. За извършването на тези анализи се използват, бисквитки, които се съхраняват на вашия компютър под формата на текстови файлове. Тези бисквитки позволяват идентифицирането на компютърна система при многократно посещение на уебсайта. Можете да отхвърлите или изтриете бисквитките по всяко време в настройките на вашия браузър. Това няма да доведе до невъзможност да използвате пълния набор от функции в уебсайта ни. Повечето от използваните бисквитки са така наречените „сесийни бисквитки“, които се изтриват, когато прекратите сесията на браузъра си. Освен това AT Internet използва две дълготрайни (постоянни) бисквитки, които се съхраняват съответно 30 дни и максимум 12 месеца. 
 
 
Социална медия  
Facebook  
На нашия уебсайт използваме пиксел на Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Squere, Grand Canal Harbur, Дъблин 2, Ирландия. Facebook пикселът ни позволява да подобрим нашата оферта и да я направим по-интересна за Вас като потребител. Правното основание за обработване е съгласие по чл. 6, пар. 1, б. „а“ ОЗРД. Facebook пикселът се интегрира директно от Facebook при извикване на нашия уебсайт и може да запише бисквитка на Вашето устройство. Ако след това влезете във Facebook или посетите нашия сайт, докато сте в системата, посещението на нашата онлайн оферта ще бъде отбелязано във Вашия профил. Facebook пикселът събира следните видове данни, които можете да намерите в Политиката за поверителност на Met на адрес https://www.facebook.com/about/privacy. 
 
Pinterest 
Ние използваме пиксела (Ден на Pinterest) от Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Дъблин 2, Ирландия, в Германия, Франция и Обединеното кралство. Чрез този пиксел се събира информация за използването (напр. информация за прегледани артикули), като се носи съвместна отговорност от Pinterest Europe Limited и Lampenwelt, и се предава на Pinterest Europe Limited. По-нататъшното обработване на данните, предадени на Pinterest Europe Limited, е отговорност единствено на Pinterest Europe Limited съгласно Закона за защита на данните. Тази информация, предадена на Pinterest Europe Limited, може да Ви бъде прехвърлена с помощта на друга информация, която Pinterest Europe Limited е съхранила за Вас, напр. поради Вашата собственост върху акаунт в социалната мрежа „Pinterest“. Въз основа на събраната чрез пиксела информация, във Вашия акаунт в Pinterest може да се показват базирани на интереси реклами (пренасочване). Информацията, събрана чрез пиксела, може също да бъде обобщена от Pinterest Europe Limited и обобщената информация може да бъде използвана от Pinterest Europe Limited за собствени рекламни цели и за рекламни цели във връзка с трети страни. Например Pinterest Europe Limited може да направи извод за определени интереси от поведението Ви при сърфиране на този уебсайт и също така може да използва тази информация, за да рекламира оферти на трети страни. Pinterest Europe Limited може също така да комбинира информацията, събрана чрез пиксела, с друга информация, която Pinterest Europe Limited е събрала за Вас чрез други уебсайтове и/или във връзка с използването на социалната мрежа „Pinterest“, така че Pinterest Europe Limited да може да притежава профил за Вас. Този профил може да се използва за рекламни цели. Правното основание за тази обработка на данни е съгласие по чл. 6, пар. 1, б. „а“ ОЗРД. 
  
Повече информация относно защитата на данните в Pinterest Europe Limited ще намерите тук: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy. 
  
Тук можете да отстоявате правата си на субект на данни (напр. право на изтриване) по отношение на данните, които Pinterest Europe Limited обработва като длъжностно лице, отговорно за защитата на данните. Ние използваме бисквитките, необходими за тази услуга (т.нар. маркетингови бисквитки), само с Вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в нашия Център за предпочитания. 
 
Youtube 
 
Този уебсайт вгражда видеоклипове от уебсайта YouTube. Оператор на уебсайта е Google Ireland Limited, „Google“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия. 
Ние използваме YouTube функцията No-Cookies, т.е. активирали сме Разширена защита на данните. Видеоклиповете не са достъпни чрез youtube.com, а чрез  youtube-nocookie.com. 
YouTube предоставя това сам и по този начин гарантира, че YouTube първоначално няма да записва бисквитки на Вашето устройство. Въпреки това, когато се извикат съответните страници, IP адресът и другите данни, посочени по-горе, се предават и по-специално се съобщава коя от нашите интернет страници сте посетили. Тази информация обаче не може да бъде класифицирана за Вас, ако сте постоянно в YouTube или ползвате друга услуга на Google, когато извиквате страницата. 
Веднага след като започнете да възпроизвеждате вграден видеоклип, като кликнете върху него, YouTube запазва само бисквитки на Вашето устройство, които не съдържат никакви лични данни, благодарение на режима за разширена защита на данните освен ако в момента не ползате услуга на Google. Тези бисквитки могат да бъдат избегнати чрез подходящи настройки и разширения на браузъра. 
Google/YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия – Политика на поверителност: https://policies.google.com/privacy,  
Отказ: https://adssettings.google.com/authenticated,  
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 
 
Получател на данни 
В някои случаи, при обработката на данни ние сме подкрепяни от доставчици на услуги и технологични партньори, които обработват лични данни от наше име. Обвързахме тези доставчици на услуги с нас чрез договор за обработка на поръчки или споразумение за съвместен администратор по такъв начин, че те могат да обработват данните само за нашите бизнес цели и въз основа на нашите инструкции. Доставчиците на услуги включват предимно доставчици на технически услуги (включително дъщерни компании) за ремонт, хостинг и поддръжка на нашата ИТ инфраструктура, включително наа този уебсайт, както и доставчици на пощенски услуги и други маркетингови дейности. 
Права на субект на данни 
Вие сте субект на данни по смисъла на ОЗРД, ако Вашите данни са тези, които са обработват. В тази връзка, имате следните права:  
 
Информация, коригиране, ограничаване на обработката и изтриване 
По всяко време имате право на безплатна информация относно личните Ви данни, съхранявани от нас, техния произход и получател, както и целта на обработката на данните чрез нашите уебсайтове. Освен това имате право да коригирате, изтриете и ограничите обработването на личните Ви данни, при условие, че са спазени законовите изисквания за това. 
 
Право на преносимост на данните 
Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили като отговорно лице, в структуриран, общ и машинно четим формат. Ние можем да изпълним това право, като предоставим csv експорт на обработваните за Вас клиентски данни. 
 
Право на информация 
Ако сте предявили правото си на коригиране, изтриване или ограничаване на обработката към отговорното лице, то е длъжно да информира всички получатели, на които са били разкрити отнасящите се до Вас лични данни, за това коригиране или изтриване на данните, или ограничаване на обработката освен ако това се оказва невъзможно или изисква непропорционални усилия. Имате право да бъдете информирани от отговорното лице за тези получатели. 
 
Право на възражение 
Имате право по причини, произтичащи от Вашата конкретна ситуация, да възразите по всяко време срещу обработката на личните Ви данни, което се основава на чл. 6, пар. 1, б. „д“ или „е“ ОЗРД; това се отнася и за профилирането въз основа на тези разпоредби. Отговорното лице вече не обработва личните Ви данни освен ако не може да предложи убедителни законни основания за обработката, които надделяват над Вашите интереси, права и свободи, или обработката служи за предявяване, упражняване или защита на правни искове. Ако личните Ви данни се обработват с цел извършване на директна реклама, имате право да възразите по всяко време срещу обработката на личните Ви данни за целите на такава реклама; това се отнася и за профилирането, доколкото е свързано с такава директна реклама. Ако възразите срещу обработката за целите на директния маркетинг, личните Ви данни повече няма да бъдат обработвани за тези цели. Във връзка с използването на услугите на информационното общество имате възможност – независимо от Директива 2002/58/ЕО – да упражните правото си на възражение чрез автоматизирани процедури, които използват технически спецификации. 
 
Отмяна на декларации за съгласие съгласно Закона за защита на данните 
Освен това можете да оттеглите съгласието, което сте ни дали по всяко време, като използвате данните за контакт, посочени по-долу. 
 
Автоматизирано индивидуално вземане на решения, включително профилиране 
Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което поражда правни последици за Вас или по подобен начин значително Ви засяга. Това не се прилага, ако (1) решението е необходимо за сключването или изпълнението на договор между Вас и отговорното лице, (2) поради законови разпоредби на ЕС или държавите-членки на ЕС, на които е подчинено отговорното лице, и тези законови разпоредби предприемат подходящи мерки за защита на Вашите права и свободи и законните Ви интереси, или (3) се извършва с изричното Ви съгласие.  Разбира се, тези решения не трябва да се основават на специални категории лични данни по чл. 9, параграф 1 от ОЗДР освен ако не се прилага чл. 9, параграф 2, буква „а“ или „ж“ ОЗРД и са взети подходящи мерки за защита на Вашите права и свободи и законните Ви интереси. По отношение на случаите, посочени в (1) и (3), отговорното лице трябва да предприеме подходящи мерки, за да защити Вашите права и свободи и законните Ви интереси, включително най-малко правото да получите човешка намеса от страна на отговорното лице, да изразите своята гледна точка и да оспорите решението. 
 
Право на подаване на жалба до надзорен орган 
Без да се засягат други административни или съдебни средства за защита, имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата-членка на Вашето местопребиваване, месторабота или мястото на предполагаемото нарушение, ако смятате, че обработката на личните Ви данни е в противоречие с Общия регламент за защита на данните на ЕС. Надзорният орган, до който е подадена жалбата, ще информира жалбоподателя за състоянието и резултатите от жалбата, включително възможността за право на ефективна съдебна защита по чл. 78 от ОЗРД. 
 
Промени на настоящата Политика за поверителност 
Запазваме си правото да променяме настоящата Политика за поверителност при посочени причини и без предварително уведомление. Затова Ви молим да се информира редовно на тази страница за възможни промени в настоящата Политика за поверителност. 
 
Януари 2024 г. 
Ваши Lampenwelt GmbH