Правилно изхвърляне на електрически крушки

От 2006 г. е в сила Директивата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), която изисква безопасно изхвърляне на определени електрически крушки.

Кои крушки се считат за ОЕЕО и как се изхвърлят?

(Компактните флуоресцентни) лампи се считат за ОЕЕО и следователно не трябва да се изхвърлят в битовите отпадъци. Тези продукти съдържат малки количества живак, които, въпреки че не са опасни за потребителя, изискват специално изхвърляне.
Светодиодните лампи не трябва да се изхвърлят в битовите отпадъци. Отнесете ги в най-близкия център за рециклиране.
Конвенционалните и халогенните крушки могат да се изхвърлят в битовите отпадъци.

Какво трябва да направя, ако енергоспестяващата крушка се счупи?

Не използвайте прахосмукачка или метла! Това може да доведе до необратимо разпространение на живак в дома ви.
Вместо това отворете прозореца: от счупената луминесцентна крушка в стаята ще изтече малко количество живачни пари, които могат да причинят вреда при вдишване. Ето защо, когато почиствате счупена луминесцентна лампа, най-добре е едновременно с това да проветрявате. Проветрявайте в продължение на поне 10 минути.
Използвайте твърда хартия или картон, за да изметете по-големите фрагменти, а малките фрагменти и праха отстранете със самозалепваща се лента. Накрая избършете мястото с влажно парче плат.
Поставете луминесцентната лампа, кърпата и самозалепващата се лента в херметически затворен контейнер, като например торбичка за фризер или буркан, и го занесете в най-близкия пункт за събиране на енергоспестяващи луминесцентни лампи и крушки.